O chestiune de principiu în aplicarea programului de guvernare: O economie care creează valoare adaugată mică are resurse limitate de creştere a salariilor